Welkom bij rivier, boot, stad

een kunstproject door Edward Clydesdale Thomson

VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN YOUTUBE & SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

In deze video Edward Clydesdale Thomson je mee over de route van kunstproject ‘rivier, boot, stad’. Hij geeft specifieke uitleg over de drie fases van het kunstproject, het schip, de route en de sculpturen. De video heeft engelse ondertiteling.

rivier, boot, stad
Gedurende een half jaar bouwt hij in zijn tijdelijke studio in Dordrecht een tjalk naar historisch voorbeeld. De tjalk zal, zwartgeblakerd, door de straten en stegen van het Hofkwartier worden getrokken. De route voert van de tuin van het Dordrechts Museum naar de binnenplaats van het Hof van Nederland. Het schip valt daarbij gecontroleerd uiteen en laat sporen na, die nadien de basis vormen voor een serie permanente sculpturen die de twee musea visueel met elkaar verbinden. De sculpturen zullen in de loop van 2022 worden geïnstalleerd in het Hofkwartier.

De aanleiding
Kunstproject ‘rivier, boot, stad’ komt voort als afronding van het programma ‘Hofkwartier’, van de gemeente Dordrecht. Als laatste onderdeel van dit programma heeft Het Dordrechts Museum in 2019 drie kunstenaars gevraagd een voorstel te maken voor een kunstzinnige (wandel)route in het Hofkwartier, waarmee de twee musea aan elkaar gekoppeld worden.

In 2019 koos een jury unaniem voor het plan van kunstenaar Edward Clydesdale Thomson. Zijn plan werd gekozen omdat dit ontwerp de verbinding met het maritieme verleden èn heden van de stad weet te leggen. “Het is een goed doorwrocht èn tegelijk onconventioneel concept; theatraal en verhalend”, aldus de jury.

Inspiratie
Het verhaal gaat dat Dordrecht is ontstaan aan een plaats in het riviertje de Thuredrith die zo ondiep was, dat schepen er met mankracht doorheen moesten worden gesleept. Door de eeuwen heen creëerde het slepen van deze schepen een ruimte waar de stad opgroeide In wezen vormde dit het begin van Dordrecht, maar ook het begin van het verhaal dat dit project inspireerde, het trekken van iets onmogelijk zwaars.

In uitschrijvingen van kunstopdrachten wordt vaak aan kunstenaars gevraagd om facetten van de cultuurgeschiedenis van een plaats te verbeelden. Thomson voegt daar met ‘rivier, boot, stad’ een extra vraag aan toe: hoe kunnen burgers zich niet alleen betrokken voelen bij de geschiedenis van hun stad, maar daar zelf een hoofdstuk aan toevoegen? De collectieve inspanning om iets door de straten of langs het water te slepen, creëerde het idee dat je samen iets zou kunnen doen, veel meer dan je alleen kunt bereiken.

Samen doen
Participatie van zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de samenleving is dus een belangrijk element van het project. Je kunt als vrijwilliger meehelpen aan de bouw, die onder leiding staat van een professionele (scheeps)bouwer waarbij wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties in de stad. Je kunt als onderdeel van een team (denk aan wijken, families, verenigingen, schoolklassen, etc.) meehelpen om de tjalk een stukje verder te verplaatsen. En als bezoeker ben je getuige van het project tijdens de bouw en de uitvoering.

Het project wil de verscheidenheid onderkennen van de mensen die anno 2020/2021 bijdragen aan de samenleving en de nooit stollende identiteit van de stad.

De drie fases van ‘rivier, boot, stad’
1. Het bouwen van het schip. (Inmiddels afgerond).
2. Het schip wordt door menskracht getrokken door de straten van ’t Hofkwartier en laat hiermee sporen van houtskool en brokstukken achter. (9 oktober is verplaatst naar 2022).
3. De sporen en brokstukken worden getransformeerd tot een kunstzinnige (bronzen) sculpturen route die het verhaal van het schip — en een stukje geschiedenis van Dordrecht — verbeelden.

Teleurstelling én nieuwe kansen
Inmiddels is het schip af en zijn we er ontzettend trots op.

Op 14 september heeft het college van B&W besloten dat er geen wijziging aangebracht mag worden in het hek rondom de tuin van het Dordrechts Museum. Daarbij wordt het Dordrechts Museum gevraagd om met Edward Clydesdale Thomson in overleg te treden over een aanpassing van het kunstproject.

Een tegenslag en teleurstelling want het eerste hoofdstuk van het verhaal is afgesneden. Maar de gebeurtenis en commotie heeft hiermee ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

Dit alles moet opnieuw vorm krijgen, in een compleet en compromisloos kunstwerk. 

Wat volgt is ambitie en doorzettingsvermogen. De kunstenaar, het team en vele enthousiaste deelnemers blijven enthousiast over ‘rivier, boot, stad’. We werken momenteel verder aan nieuwe, herziene plannen.
Blijf op de hoogte en blijf ons volgen!